Sáng kiến đến từ United Nations đã ký vào một bản ghi nhớ (MoU)  với tổ chức phi lợi nhuận W- Foundation để hợp tác cùng chống lại biến đổi khí hậu, trích một tin tức được chia với Cointelegraph vào ngày 16/05.

Theo MoU mới, ban thư ký của UN Framework Convention tại Climate Change (UNFCCC) sẽ làm việc cùng với phía Hàn Quốc – nền tảng  W- Foundation để kích hoạt chương trình Hành động cho khí hậu toàn cầu, bao gồm cả bồi thường thiệt hại do giảm hiệu ứng nhà kính cũng sẽ được thưởng bằng cryptocurrency.

Đặc biệt, Ký kết MoU mới tập trung chính vào hoàn thiện ứng dụng blockchain W-Foundation  HOOXI, là ứng dụng trò chơi và mạng xã hội có nền tảng blockchain.

Ứng dụng có có cả trên IOS và Android, HOOXI app khuyến khích người dùng hành động vì môi trường bằng cách giảm hiệu ứng nhà kính, sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi đổi lại điểm thưởng và nó là cơ sở xếp hạng ranking. Mỗi tháng, top 20% user sẽ được thưởng bằng W Green Pay (WGP) cryptocrrency.

UNFCCC Secretariat và W-Foundation bắt đầu làm việc cùng với nhau bởi sáng kiến vào tháng 11 năm 2018.

Một phần của HOOXI, bản ký kết MoU mới bao gồm một loạt các dự án khác, bao gồm hình thành một Chương trình hoạt động -dựa trên một mảng nhỏ của HOOXI APP và sử dụng công nghệ sổ cái phân tán (DLT) trong offset markets.

W-Foundation là một tổ chức vì môi trường và cứu trợ toàn cầu, được chỉ định quyên góp từ thiện do Bộ chiến lược và Tài chính của Hàn Quốc lựa chọn.

UNFCCC secretariat được thành lập vào năm 1992, theo đề nghị của hiệp ước  UNFCCC, là đại diện cho tiền đề Nghị định Kyoto Protocol ký năm 1992, và cho Hiệp định Paris ký năm 2015, Secretariat tiết lộ muốn áp dụng công nghệ blockchain cho Hành động vì biến đổi khí hậu vào năm 2017, đưa tin bởi Cointelegraph.

Gần đây, hãng sản xuất xe hơi Jaguar Land Rover đã công bố kế hoạch sử dụng lota blockchain để thưởng cho tài xế bằng crypto khi báo cáo dữ liệu.

Nguồn:

https://cointelegraph.com/news/secretariat-under-un-agreement-to-reward-users-for-climate-action-with-crypto?utm_source=Telegram&utm_medium=social

Follow us on: